С помощта на:
e107
Програмата за Вторник 07.03.2017
08.00 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
08.05 МУЗИКА
08.55 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
09.00 МУЗИКА
09.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
10.00 МУЗИКА
10.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
11.00 МУЗИКА
11.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
12.00 ЧОВЕШКИ СЪДБИ /ПОВТОРЕНИЕ/
12.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
13.00 МУЗИКА
13.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
14.00 БЕЗЦЕННАТА ПЕРЛА /ПОВТОРЕНИЕ/
14.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
15.00 ВГ - МАРШРУТИ /ПОВТОРЕНИЕ/
15.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
16.00 МУЗИКА
16.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
17.00 МУЗИКА
17.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
18.00 СВЕТОВНА ИСТОРИЯ
18.50 АРТ СТУДИО
19.10 МУЗИКА
19.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
19.30 ЕМИСИЯ „НОВИНИ”
20.00 МУЗИКА
20.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
20.30 МУЗИКА
21.20 РЕКЛАМИ СЪОБЩЕНИЯ
21.30 ЕМИСИЯ „НОВИНИ” /ПОВТОРЕНИЕ/
22.00 БЕЗЦЕННАТА ПЕРЛА
22.50 МУЗИКА
23.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
23.30 НОВИНИ /ПОВТОРЕНИЕ/
http://www.cem.bg