С помощта на:
e107
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2017
1. ПРЕДАВАНИЯ:
ПОЛИТИЧЕСКО СТУДИО - /”НА ЖИВО” С ВОДЕЩ И ГОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИЛА/ В ЧАСОВИ ПОЯС ОТ 20.00 ДО 21.30
ДО 15 МИНУТИ 1500 лева.
ДО 30 МИНУТИ 2500 лева.
НАД 30 МИНУТИ ПО ДОГОВАРЯНЕ.
ПОЛИТИЧЕСКО СТУДИО - /НА ЗАПИС/ В ЧАСОВИ ПОЯС ОТ 20.00 ДО 21.30
ДО 15 МИНУТИ 1200 лева.
ДО 30 МИНУТИ 2200 лева.
НАД 30 МИНУТИ ПО ДОГОВАРЯНЕ
2. ЕМИСИЯ “НОВИНИ”/преди „шапка” НОВИНИ, след крайни надписи/
- ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПОРТАЖ /С АКТИВНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП/ 200 лева /мин./
- ПОЛИТИЧЕСКИ РЕПОРТАЖ / ПОДГОТВЕН ОТ PR ИЛИ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ В ТОВА ЧИСЛО ЗАСНЕТ И МОНТИРАН ОТ ЕКИП ИЗВЪН ТВ БАЦ/ - 150 лева /мин.
- ПОЛИТИЧЕСКО СЪОБЩЕНИЕ / ТЕКСТ ПОДГОТВЕН ОТ ОТ PR ИЛИ ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ, НО ПРОЧЕТЕН ОТ ВОДЕЩ/ - 100 леваНО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 СЕК.
- РЕПОРТАЖ ЗАЯВЕН В ТЕЛЕВИЗИЯ БАЦ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА НАД 3 МИН ПОЛЗВА ЕДНА МИНУТА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВРЕМЕ – БОНУС ОТ ТЕЛЕВИЗИЯТА.
3. ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА
/ РЕПОРТАЖНО ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИЛА, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 мин./ - 180 лева /мин В ЧАСОВИЯТ ПОЯС ОТ 19.00 ДО 19.30 ИЛИ ОТ 20.00 ДО 21.30.
- ВЪВ ВСЕКИ ДРУГ ЧАС ЗАЯВЕН ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИЛА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА – 150 лева /мин.
4. ПОЛИТИЧЕСКО СЪОБЩЕНИЕ В БЛОК”СЪОБЩЕНИЯ И ОФЕРТИ” – 120 лева /6 изл. на ден
5. ВИДЕОКЛИП - /БАЗА до 30 СЕК./ - 480 лева. – 3 ИЗЛЪЧВАНИЯ НА ДЕН
- излъчване в часови пояси 18.00 – 18.30, 19.00 – 19.30, 20.00 – 20.30,

• Заявки за ангажиране на репортерски екип – 24 часа преди мероприятието.
• Екипът на КТ БАЦ се задължава да се съобрази с провежданата медийна политика на партията или коалицията.
• При желание на политическата сила или кандидатът да се използват видеоматериали от архива на КТ “БАЦ” се заплаща сума в размер на 500лв. до 1 мин.
• При ангажиране на репортерски екип за предизборни прояви извън гр. Петрич, заявителят трябва да има предвид, че материалът за излъчване трябва да бъде минимум 2 мин. и да поеме транспортните разходи.
Лице за контакти: Виктория Велкова – моб. 0888 816 414; e-mail: vive@mail.bg
Цените са без 20%ДДС
***според закона за изборите се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите
http://www.cem.bg