С помощта на:
e107
Програмата за Сряда 08.03.2017
08.00 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
08.05 МУЗИКА
08.55 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
09.00 МУЗИКА
09.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
10.00 МУЗИКА
10.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
11.00 СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК /ПОВТОРЕНИЕ/
12.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
13.00 ГЛАСЪТ НА ПЕТРИЧ /ПОВТОРЕНИЕ/
13.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
14.00 БЕЗЦЕННАТА ПЕРЛА /ПОВТОРЕНИЕ/
14.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
15.00 МОЯ РОДНА ЗЕМЯ /ПОВТОРЕНИЕ/
15.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
16.00 ЗЕМЕДЕЛСКО ПРЕДАВАНЕ /ПОВТОРЕНИЕ/
16.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
17.00 МУЗИКА
17.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
18.00 СВЕТОВНА ИСТОРИЯ
18.50 БГ - МАРШРУТИ /ПОВТОРЕНИЕ/
19.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
19.30 ЕМИСИЯ „НОВИНИ”
20.00 МУЗИКА
20.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
20.30 МУЗИКА
21.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
21.30 ЕМИСИЯ „НОВИНИ” /ПОВТОРЕНИЕ/
22.00 БЕЗЦЕННАТА ПЕРЛА
22.50 ОТ ПЕТЪК НАТАТЪК /ПОВТОРЕНИЕ/
23.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
23.30 НОВИНИ /ПОВТОРЕНИЕ/
http://www.cem.bg