С помощта на:
e107
Програмата за Неделя 05.03.2017
08.00 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
08.05 МУЗИКА
08.55 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
09.00 МУЗИКА
09.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
10.00 МУЗИКА
10.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
11.00 МУЗИКА
11.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
12.00 ЧОВЕШКИ СЪДБИ /ПОВТОРЕНИЕ/
12.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
13.00 МУЗИКА
13.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
14.00 МУЗИКА
14.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
15.00 АГРОБИЗНЕС – ЗЕМЕДЕЛСКО ПРЕДАВАНЕ
15.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
16.00 СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК /ПОВТОРЕНИЕ/
17.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
18.00 ОТ ПЕТЪК НАТАТЪК - ПРЕДАВАНЕ С ВОДЕЩ КОСТАДИНКА ДИМОВСКА
18.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
19.00 МУЗИКА
19.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
19.30 МУЗИКА
20.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
20.30 МУЗИКА
21.20 РЕКЛАМИ СЪОБЩЕНИЯ
21.30 МУЗИКА
22.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
22.30 МУЗИКА
23.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
23.30 МУЗИКА
http://www.cem.bg