С помощта на:
e107
Програмата за Понеделник 06.03.2017
08.00 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
08.05 МУЗИКА
08.55 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
09.00 МУЗИКА
09.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
10.00 ГЛАСЪТ НА ПЕТРИЧ - ПОВТОРЕНИЕ
10.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
11.00 МУЗИКА
11.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
12.00 ОТ ПЕТЪК НАТАТЪК /ПОВТОРЕНИЕ/
12.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
13.00 МУЗИКА
13.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
14.00 БЕЗЦЕННАТА ПЕРЛА /ПОВТОРЕНИЕ/
14.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
15.00 МУЗИКА
15.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
16.00 МУЗИКА
16.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
17.00 МУЗИКА
17.50 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
18.00 СВЕТОВНА ИСТОРИЯ
18.50 МОЯ РОДНА ЗЕМЯ /ПОВТОРЕНИЕ/
19.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
19.30 ЕМИСИЯ „НОВИНИ”
20.00 МУЗИКА
20.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
20.30 БГ - МАРШРУТИ
21.20 РЕКЛАМИ СЪОБЩЕНИЯ
21.30 ЕМИСИЯ „НОВИНИ” /ПОВТОРЕНИЕ/
22.00 БЕЗЦЕННАТА ПЕРЛА
22.50 МУЗИКА
23.20 РЕКЛАМИ, СЪОБЩЕНИЯ
23.30 НОВИНИ /ПОВТОРЕНИЕ/
http://www.cem.bg